Algemeen

Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk behartigt de belangen van huurders uit Waspik. De geschiedenis van de vereniging gaat terug tot 1995, maar vanaf 2005 staat de vereniging bekend als HBV Samen Sterk.

De vereniging zet zich op allerlei manieren in voor de huurders van Casade. Dat varieert van advies aan huurders over bepaalde procedures van de wooncorporatie tot zaken als huurverhoging en energiebesparing. Bij klachten komt Samen Sterk in actie op het moment dat huurders er zelf niet uitkomen met Casade.

De contacten van HBV Samen Sterk met Casade zijn goed en er vindt dan ook regelmatig overleg plaats. Om zich optimaal, voor huurders in te kunnen zetten, is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden; daarmee wordt immers de stem bij Casade groter. Lidmaatschap is gratis.